Hvad laver vi

Vi udfører revision af årsregnskaber og yder rådgivning med regnskabsmæssig assistance, økonomistyring, bogholderisystemer, budgetassistance, kapacitetstilpasning, skatterådgivning, etablering af virksomhed, selskabsstiftelse, overdragelse af virksomheder samt rådgivning omkring import/eksport.

Vi udfører arbejde for såvel store som små virksomheder. Ved alt arbejde er klienten i centrum, og al rådgivning skal være værdiskabende for klienten.

For at holde omkostningerne til revision og rådgivning på et fornuftigt niveau, har vi en kombination af registrerede og statsautoriserede revisorer, som er særdeles hensigtsmæssigt, idet det giver mulighed for anvendelse af den arbejdskraft, erfaring og kompetence, der er bedst til at løse en given opgave til en konkurrencedygtig pris. Derudover etableres hensigtsmæssige systemer der gør, at så meget af arbejdet som muligt kan udføres af klienten under instruktion og vejledning. Dette vil også ofte kunne øge den effektive økonomistyring internt i virksomheden

Vi kender vore klienters virksomhed grundigt. Vi ved hvad klienten står for, og vi kender nøglepersonerne. Vore klienter kender også os godt og ved, hvordan vi arbejder. Gensidig forståelse er en forudsætning for, at arbejdet bliver bedst muligt.